0 รายการ

ตั้งแต่ขนาด 25 ถึง 63 เกียร์จะถูกจัดให้อยู่ในตำแหน่งสากลเสมอดังนั้นจึงจะติดตั้งในแทบทุกตำแหน่งตั้งแต่ขนาด 75 ถึงขนาด 130 หากตำแหน่งที่ต้องการแตกต่างจาก B3 ควรระบุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกียร์ในตำแหน่ง B3 มักจะติดตั้งในตำแหน่ง V5 หรือ V6 ตลับลูกปืนที่อยู่ในตำแหน่งส่วนบนจะต้องหล่อลื่นโดยใช้จาระบีที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการหล่อลื่นที่เหมาะสม เรามี CHPC / CHM - เกียร์เวิร์มพร้อมโมดูลพรีสเตจ ทดสอบจาระบี Tecnolubeseal POLYMER 400/2