0 รายการ

สายพานลำเลียง เฟือง (เฟืองโรงสี, เฟืองหลักสูตรวิศวกรรม, เฟืองที่ได้รับการออกแบบมาแล้ว) ร่วมกับโซ่ลำเลียงหรือสายพานลำเลียง พวกเขาเป็นเฟืองฟันหรือยางโปรไฟล์ที่ประกบกับโซ่ลำเลียงหรือสายพานเพื่อส่งการเคลื่อนที่แบบหมุน โดยทั่วไปมีเฟืองลำเลียงแบบเดี่ยวคู่สามสี่และสี่เท่า