0 รายการ

โซ่ลำเลียงแบบ Dual Pitch พร้อมสิ่งที่แนบมา
แนวทางการส่งข้อมูลแบบ Double PITCH:
โซ่ส่งสัญญาณสองระดับมาตรฐาน NO.
บริการ:
C208AL C210AL C212AL C216AL C220AL C224AL C232AL
C212AHL C216AHL C220AHL C224AHL C232AHL
ซีรี่ส์ B:
C208BL
โซ่ส่งสัญญาณสองระดับพร้อมสิ่งที่แนบมา:
บริการ:
C208AL C210AL C212AL C216AL C220AL C224AL C232AL
C212AHL C216AHL C220AHL C224AHL C232AHL
ซีรี่ส์ B:
C208BL
รูปร่างของสิ่งที่แนบมา: แผ่นด้านตรงและจานหมุน
รูยึด: รูเดียว; สองหลุมหรืออีกสามหลุม หลุมตามคำสั่งซื้อของคุณ