0 รายการ

hypoid เป็นเกลียวเอียงชนิดหนึ่ง กรณีเกียร์ อุปกรณ์ที่แกนจะไม่ตัดกับแกนของเฟืองเกียร์ รูปร่างของอุปกรณ์ไฮปอยด์นั้นแน่นอนว่าเป็น ไฮเปอร์โบลอยด์แบบหมุนวน (นั่นคือพื้นที่ผิวสนามของเกียร์ไฮปอยด์อาจเป็นพื้นผิวไฮเปอร์โบลิก) ในขณะที่รูปแบบของอุปกรณ์เอียงเกลียวตามปกติจะเป็นรูปกรวย