0 รายการ

in San Miguel de Tucuman Argentina sales price shop near me near me shop factory supplier Double Girder Overhead Crane Electric Hoist manufacturer best Cost Custom Cheap wholesaler

in San Miguel de Tucuman Argentina sales  price  shop  near me  near me shop  factory  supplier Double Girder Overhead Crane Electric Hoist manufacturer  best  Cost  Custom  Cheap  wholesaler

With EPG brand name registered in much more than 70 nations like America , Europe , Japan and so on, it has companions amongst world prime enterprises, such as JOHNDEERE, NEW HOLLAND, CLAAS, HONDA, KUBOTA, YANMAR, and so on. Hangzhou EPG Co.,Ltd. , was started in November, 1997. With its 5 wholly owned subsidiaries. Services & Quality controlWe supply comprehensive drawings and offer you every time necessary. EPTT GirEPTTOverhead Crane Electrical EPTT
Wirerope EPTT is a newly deveXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.ed hoist on the foundation of introducing EPTT German manufacturing EPTT integrating the up-to-day stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd of hoist time period It has a rectangular form with the electromotor comma planetary EPTT comma electrical in beeline collocation time period It has compact structure thanks to that its EPTT is laid inside of the hoisting period And our modular style can realize the seamless link comma computerized procedure comma automatic weighting system period of time
-Squirral EPTT EPTT
-3-in-1 EPTT unit
-Planetary EPTT
-Solid wheel block
-Electric powered Handle Box IP55
-Compact composition comma ligEPTT bodyweight comma safe and trustworthy
-Vast used and interchangeable of elements
-EPTT upkeep comma effortless peration comma secure lifting
-Asynchronous Conical rotor motors comma B or F class insulation comma IP44 comma IP54 defense
-Rolled rope drum comma ligEPTT EPTT excess weight comma created from excellent cast iron comma large intensityThe drum is constructed from a large quality comma seamless metal tube period
-Spring-loaded strong safety catch comma making certain slings not launch secure and reputable
-Overload limiter to make certain the protected procedure of electric powered hoist and present correct weigEPTT price clearly
-Reasonable structure of handle cupboard comma straightforward to repair
-Operated from ground amount via pendant controls or wi-fi station
-rope XiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis. is manufactured from forged iron
-Limit change is of large precision comma makes it possible for the restricting of the hook aposs travelling in its maximum position and its least expensive place period

-Minimal headroom style time period
-Overload protection is optional period
-The regular traveling speed is 20m solmin comma twelve period5 comma sixteen comma 25 comma thirty comma
-EPTT electrics cubicle incXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis. low voltage transformer
-StXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd EPTT offer colon
interval 380V sol 400V sol415V sol 575V 50Hz period of time
time period 230V sol440V sol460V 60Hz interval
-EPTT security IP541 insulation class F period of time
-Push button box with emergency button period of time
-Hook with basic safety latch period of time
-Rope XiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis. for use in intense environment period of time
-EPTT buffers lparfor hoist with trolley rpar period
-Established of EPTT diagrams period
-Distant control and next brake technique are optional time period
-The stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd hook path is 6 comma nine comma 12 comma eighteen comma 24 comma thirty and 35 m

ประเภท ความสามารถ EPTT ก้าว เชือก reeving กลุ่มทำงาน Useless fat Rail Variety
t m solmin Kg
ZH200D สอง 8 comma 8 sol2 period6 two sol1 M4 450 22a - 36c
สองช่วงเวลา 5 6 period3 comma 6 period3 sol2 period1 2 โซล 1 M3
2 eight comma 8 sol2 period6 4 โซล 2 M4 580 22a -36c
สองช่วงเวลา 5 6 period3 time period six period3 sol2 period1 4 โซล 2 M3
สามช่วงเวลา 2 4 comma 4 sol1 period3 four sol1 M4 700 225- 40c
สี่ three period2 comma three period2 sol1 period0 four sol1 M4
ZH320D 3 งวด 2 eight comma eight sol2 period0 2 โซล 1 M4 520 25a - 40c
สี่ 6 period3 comma six period3 sol1 period6 2 โซล 1 M3
สามช่วงเวลา 2 eight comma eight sol2 period0 four sol2 M4 650 25a - 40c
สี่ 6 period3 comma six period3 sol1 period6 four sol2 M3
5 5 time period five sol1 period3 4 โซล 1 M4 720 28a - 45c
6 งวด 3 4 comma four sol1 period0 4 โซล 1 M4
ZH500D ห้า 8 comma 8 sol2 period0 2 โซล 1 M4 850 28a - 45c
หกคาบ 3 six period3 comma six period3 sol1 period6 two sol1 M3
5 8 comma eight sol2 period0 four sol2 M4 1571 28a - 45c
6 งวด 3 six period3 comma 6 period3 sol1 period6 four sol2 M3
แปด 5 comma five sol1 period3 four sol1 M4 1100 36a - 56c
สิบ four comma four sol1 period0 4 โซล 1 M4
12 งวด 5 3 period2 comma 3 period2 sol0 period8 4 โซล 1 M3
ZH1000D 10 six period3 comma eight comma 10 comma 6 period3 sol1 period6 two sol1 M4 1400 36a - 56c
สิบสองคาบ 5 six period3 comma 8 two sol1 M3
สิบ six period3 comma 8 comma ten comma six period3 sol1 period6 4 โซล 2 M4 1700 36a - 56c
สิบสองคาบ 5 six period3 comma 8 four sol2 M3
สิบหก 3 period2 comma 4 comma 5 comma three period2 sol0 period8 4 โซล 1 M5 1980 40a - 63c
20 three period2 comma four period of time five comma three period2 sol0 period8 4 โซล 1 M4
25 3 period2 comma 4 four sol1 M3

in San Miguel de Tucuman Argentina sales  price  shop  near me  near me shop  factory  supplier Double Girder Overhead Crane Electric Hoist manufacturer  best  Cost  Custom  Cheap  wholesaler

in San Miguel de Tucuman Argentina sales  price  shop  near me  near me shop  factory  supplier Double Girder Overhead Crane Electric Hoist manufacturer  best  Cost  Custom  Cheap  wholesaler

แท็ก: