0 รายการ

An กระปุกเกียร์อุตสาหกรรม เป็นโปรแกรมปิดที่ส่งพลังงานกลไปยัง อุปกรณ์ส่งออก กระปุกเกียร์สามารถเปลี่ยนความรวดเร็วแรงบิดและคุณสมบัติอื่น ๆ เพื่อแปลงพลังงานให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้ได้ กระปุกเกียร์มีอยู่ในอุปกรณ์หลายประเภทเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย