0 รายการ

เมื่อใช้รอกอย่าปล่อยให้คนยืนด้านล่างหรือใกล้เพื่อระงับ โหลด ปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติแห่งชาติทั้งหมดและความปลอดภัยและ

ระเบียบการป้องกันอุบัติเหตุ โดยปกติจะไม่ใช้รอกในการยกของในพื้นที่ที่มีคนอยู่ หากข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่สูงขึ้นสามารถนำไปใช้กับ

การยกของหนักเช่นเมื่อยกท่อความร้อนหรือเครื่องดื่มและสายป้อนควรใช้เกียร์ที่หลีกเลี่ยงการตกเท่านั้น มอเตอร์เกียร์พร้อมกลองกว้านสำหรับเรือนกระจก ระบบ

คำเตือน!

สายเหล็กควรพันอย่างน้อย 3 x รอบ ๆ ถังซักก่อนที่จะใช้โหลดใด ๆ

ดูตารางเครื่องกว้านในภาคผนวกเพื่อใช้ในการผสมกับระบบต่างๆ