0 รายการ

ตัวลดความรวดเร็วเป็นเพียงการเปลี่ยนเกียร์ระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าและ มอเตอร์ลด เครื่องจักรนั่นคือ ใช้เพื่อลดอัตราการส่งกำลัง ตัวลดความเร็วหรือที่เรียกว่าตัวลดเกียร์เป็นอุปกรณ์เชิงกลบ่อยกว่าที่ไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์สองประการ