0 รายการ

ชุดเฟืองเกลียว TRC ซีรี่ส์ เป็นคนรุ่นใหม่

ผลิตภัณฑ์รวมช่าง - ไฟฟ้าซึ่งได้รับการออกแบบ

ขึ้นอยู่กับ ระบบโมดูลาร์สามารถเชื่อมต่อได้

ตามลำดับกับมอเตอร์เช่นมอเตอร์ปกติเบรค

มอเตอร์, เครื่องยนต์ป้องกันการระเบิด, มอเตอร์แปลงความถี่,

เซอร์โวมอเตอร์มอเตอร์ IEC และอื่น ๆ

สามารถติดตั้งได้หกแนวตามดุลยพินิจ

ในพื้นที่ทึบผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ได้รับความไว้วางใจ

สาขาไดรฟ์เช่นสิ่งทออาหารเครื่องดื่มเคมี

เซกเตอร์, บันไดแขนอัตโนมัติ, ที่เก็บข้อมูลอัตโนมัติ

อุปกรณ์โลจิสติกส์และอื่น ๆ