เลือกหน้า

คุณภาพที่สำคัญที่สุดในการค้นหากระปุกเกียร์สำหรับการเกษตรคือการไม่มีข้อบกพร่องทางกลไกและการหล่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผิวของเพลาควรเป็น 76 วงรีต้องเท่ากับ 0.015 หรือน้อยกว่า และความผิดปกติของเส้นศูนย์กลางควรเป็น 0.04 มม. หรือน้อยกว่า ความยาวและระยะห่างของเพลาต้องอยู่ภายในพิกัดความเผื่อ และความสัมพันธ์ระหว่างรูกับเพลาของตลับลูกปืนต้องมีอย่างน้อย 20 มม. เพลาต้องไม่มีรัศมีหรือรอยแตกขนาดใหญ่เกินไป

ความทนทานเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ กล่องเกียร์สำหรับการเกษตรควรมีความทนทาน เนื่องจากการหยุดทำงานเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลต่อการผลิตและต้นทุนได้ การหล่อลื่นและกลไกควรมีความทนทานเพียงพอต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องและการซักบ่อย การหล่อลื่นที่เหมาะสมช่วยลดแรงเสียดทานที่ก่อให้เกิดความเสียหาย กล่องเกียร์ทางการเกษตรควรเข้าถึงและบำรุงรักษาได้ง่ายเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพในระยะยาว หากส่วนประกอบชิ้นเดียวเสียหายหรือทำงานล้มเหลว เวลาหยุดทำงานอาจมีขนาดใหญ่พอที่จะทำให้ผลผลิตลดลง

เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นความต้องการอาหารก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้จะหมายถึงรอบการเก็บเกี่ยวที่หนักขึ้นและสั้นลง ซึ่งจะทำให้กล่องเกียร์การเกษตรมีภาระมากขึ้น อุปกรณ์การเกษตรต้องการกระปุกเกียร์ทดแทนคุณภาพสูง ซึ่งจะเพิ่มความต้องการกระปุกเกียร์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ จำเป็นต้องเข้าถึงกระปุกเกียร์เพื่อการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย ด้วยความต้องการอาหารที่สูงขึ้น กล่องเกียร์สำหรับการเกษตรจึงต้องเปลี่ยนได้ง่าย เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจักรจะสามารถตอบสนองความต้องการได้

กล่องเกียร์ทางการเกษตรเรียกอีกอย่างว่า otutu, mkpokota, mixgwakota และ nke fodder ชาวนาอาจใช้กระปุกเกียร์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชผลที่พวกเขาปลูก กล่องเกียร์เหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นส่วนสำคัญในการเกษตรอีกด้วย เนื่องจากช่วยให้มั่นใจได้ถึงผลผลิตที่เหมาะสม หากคุณกำลังวางแผนที่จะซื้อกระปุกเกียร์สำหรับการเกษตร ให้ใช้เวลาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับ